Visi elektros prietaisai turi gamintojų suteiktas 24 mėnesių garantijas. Esant gedimui, šiuo metu, prietaisai gali būti remontuojami arba, esant gamintojo sprendimui, - keičiami kitu.

Pirkėjas norėdamas pasinaudoti garantija privalo kreiptis raštu, nurodydamas priežastį ir pateikdamas prekės įsigyjimo dokumentą.

Dėl garantinio aptarnavimo-remonto prašome kreiptis į autorizuotos gamintojų serviso centrus. Jų kontaktus ir visą reikiamą informaciją rasite gamintojų suteiktose garantinėse knygelėse, kurias rasite prekės pakuotėje. Jeigu garantinę knygelę pametėte kreipkitės į mus labas@belaspekta.lt arba +37065481787 ir suteiksime jūsų produkto gamintojo serviso centro informaciją.

KOKYBIŠKOS PREKĖS GRĄŽINIMAS

Atsižvelgiant į tai, kad iki prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo Pirkėjui elektroninėje parduotuvėje belaspekta.lt raštu yra pateikta išsami informacija apie siūlomas prekes, Pardavėją, prekių pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, Pirkėjo teisės atsisakyti sutarties pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio taisykles įgyvendinimo tvarką, mokėjimo, pristatymo tvarką, pardavėjo teikiamas prekės garantijas ir su šia rašytine informacija Pirkėjas iki prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo gali susipažinti. Grąžindamas tinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę ir nurodo priežastį, dėl kurios įsigyta prekė jo netenkina, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų reikalavimų.

1. Pirkėjas per keturiolika dienų nuo prekių pristatymo dienos turi teisę atsisakyti šios sutarties.
2. Jei Pirkėjas nusprendžia pasinaudoti įstatymo jam suteikta teise atsisakyti sutarties, tai apie savo sprendimą privalo Pardavėją informuoti raštu: pateikti užpildytą sutarties atsisakymo (laisva) formą arba pateikti aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Užpildytą sutarties atsisakymo formą/pareiškimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui belaspekta.lt  elektroninėje parduotuvėje esančioje nuorodoje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.
3. Pirkėjui pateikus sutarties atsisakymą elektroninėmis ryšių priemonėmis, Pardavėjas nedelsiant informuos Pirkėją apie sutarties atsisakymo gavimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu laišku.
4. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui. Tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
5. Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, per keturiolika dienų privalo atsiimti prekę ir grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nebus įvertinti ar grąžintos prekės atitinka 9 punkte nurodytas sąlygas.
6.Pirkėjas privalo atsakyti už grąžintos prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
7. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.
8. Pardavėjas negrąžina Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

9. Grąžinama prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (Nepašalintos, nesugadintos etiketės ar apsauginės pakuotės, plėvelės)

9.1. Tvarkingoje, originalioje pakuotėje.

9.2. Prekė turi būti pirkėjo nepažeista, nesugadinta.

9.3. Prekė turi būti pilnos komplektacijos. Su visais priedais, jeigu toki buvo.

9.4. Kokybiškos prekės neatitinkančios aukščiau išvardintų reikalavimų nebus priimamos grąžinimui.

Norint grąžinti kokybišką prekę susisiekite su mumis: labas@belaspekta.lt

NEKOKYBIŠKOS PREKĖS GRĄŽINIMAS

Vartotojas, kuriam buvo parduota nekokybiška prekė, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.364 (1) straipsniu, turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų. Pardavėjas turi teisę atsisakyti remontuoti ar pakeisti prekę, jeigu to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:

1) prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;

2) prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;

3) tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų vartotojui.

Vartotojas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu:

1) pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba atsisakė tai padaryti;

2) prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė remontuoti prekę;

3) prekės trūkumas yra esminis;

4) pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą nesuremontuos ar nepakeis prekės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.

Vartotojas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis. Pareiga įrodyti, kad trūkumas yra nedidelis, tenka pardavėjui.

Dėl nekokybiškų prekių susisiekite su mumis: labas@belaspekta.lt